REINSCRIERE – INSCRIERE GRADINITA – INSCRIERI – INVATAMANT PRESCOLAR – INSCRIERE GRADINITA 2025 : PROCEDURA + DOCUMENTE

REINSCRIERE – INSCRIERE GRADINITA – INSCRIERI – INVATAMANT PRESCOLAR – INSCRIERE GRADINITA 2025 : PROCEDURA + DOCUMENTE

Program de lucru cu publicul la secretariat pentru depunerea cererilor de inscriere la gradinita 2024 – 2025

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învăţământ cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de naştere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
c) adeverinţă de angajat pentru fiecare dintre părinţi/reprezentantul legal sau adeverinţă privind perioada concediului de creştere şi îngrijire a copilului, pentru tipul de program prelungit;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specific de înscriere şi care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
e) Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului. Dacă există custodie comună, celălalt părinte trebuie să completeze o declaraţie cu privire la acordul privind înscrierea la unitatea respectivă.

Meniu