LEGISLATIE

1. Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
2. Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)- aprobat prin OMEC 5447/31.08.2020
3. Statutul elevului aprobat prin OMENCS 4742/10.08.2016
4. Modificarea ROFUIP în situații deosebite(stare de alertă) – OME 4249/13.05.2021
5. Modificări la ROFUIP pentru anul școlar 2021-2022- OME 5550/5.11.2021

Meniu