ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

An școlar 2022-2023

PLAN ȘCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2022-2023

Scoala Gimnaziala Brazi 22 locuri
Scoala Gimnaziala „Dumitru Hera” Batesti 22 locuri
Scoala Gimnaziala „Antonie Vodă” Popesti 22 locuri
Scoala Gimnaziala „Prof.Oprea Mihai” Negoiesti 18 locuri

 

CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOLARĂ
În prima etapă vor putea fi înscriși  toți copiii din comuna Brazi și din satele aparținătoare (Stejaru, Negoiești, Popești, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Bătești)
În a doua etapă,  în limita planului de școlarizare aprobat,  pot solicita înscrierea și părinții copiilor care nu aparțin de circumscripția școlii. 

LEGISLAȚIE
1.Ordin nr 3445/17.03.2022- Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și Calendarul înscrierii: 
2.Precizări de la CJRAE privind evaluarea dezvoltării copiilor( pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2022 care nu au frecventat grădinița sau vin din străinătate: 
3.Cerere de evaluare a nivelului de dezvoltare pt. înscriere cls. preg. 2022

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE
ETAPA I: 11 aprilie – 10 mai 2022

POT FI ÎNSCRIȘI:

 • Toți copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv(OBLIGATORIU)
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare corespunde, în baza unei recomandări de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pentru cei care au frecventat grădinița ( recomandările vor fi eliberate de unitățile de învățământ preșcolar în perioada 30 martie – 08 aprilie 2022;

Evaluarea dezvoltării copiilor menționată la art.6 alin.(1) se efectuează de către Centrele Județene de Resursă și Asistență Educațională CJRAE , doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

OBSERVAȚII

 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii-tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).
 • Validarea cererii-tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI – JOI : 8.00 – 16.00
VINERI : 8.00 – 14.00
Programare telefonică – TEL: 0244480101
Extras din Ordinul ME nr.3445/17.03.2022
În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin 8) : 0244480101
Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.9).

Cererea de înscriere se poate completa online, la următorul link: https://inscriere.edu.ro

 

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA/VALIDAREA CERERII-TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE ( art.10 alin (2) a; b; c; d ) 
 • RECOMANDAREA ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR (dacă este cazul) PENTRU COPIII CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE- 31 DECEMBRIE 2022 
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CJRAE (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII  COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE- 31 DECEMBRIE 2022 CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA /S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE 
 • FOTOCOPIA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ, ÎN CAZUL PĂRINȚILOR DIVORȚAȚI
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)
 • DOSAR DE PLASTIC

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE
Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată art. 9 (1)
( În situația în care numărul cererilor de înscriere al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri, cf. art. 10 (alin.1; (alin (2), se aplică criteriile de departajare generale din metodologie

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI
a) Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;
c) Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

În conformitate cu prevederile art.5 alin(1) lit.e) din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

Descarcare documente


Cerere de evaluare a nivelului de dezvoltare pentru înscriere Clasa Pregatitoare 2022
Ordin – 2022 Metodologie calendar Clasa Pregatitoare
Plan școlarizare Clasa Pregatitoare an școlar 2022-2023
Precizări privind evaluarea dezvoltării copiilor pentru înscriere Clasa Pregatitoare 2022-2023
Meniu