ISTORICUL ȘCOLILOR DIN BRAZI

Şcoala Brazi datează din 1889, din timpul regelui Carol I, perioadă în care prim-ministru era Lascăr Catargiu, iar ministru al Cultelor și Instrucțiunii publice era Constantin Boerescu.

                În 17 mai 1894 este inspectată învățătoarea suplinitoare Popescu Elisa, de către revizorul școlar Grigore Georgescu, care consemnează în registrul de inspecții că starea localului oferit gratis comunei de domnul Lache Marinescu este mediocră.

Primul document care atestă şcoala datează din 1893. În acea perioadă, aceasta avea doar două încăperi în care învăţa un număr mic de copii. A fost renovată în 1960 şi s-au mai adăugat 2 săli de clase şi un laborator. Este amplasată în partea de sud-est a comunei, în apropierea Parohiei Brazi, la mică distanţă de monumentul istoric”Conacul Nicolau”.

Prima inspecţie şcolară, de după război, s-a făcut în 1962, de atunci datând şi caietul de inspecţii.

În anul 2012, vechea clădire a fost demolată, construindu-se o şcoală nouă, la standarde europene. Clădirea are o arhitectura modernă, 9 săli de clasă ce găzduiesc 175 de elevi de la clasa pregătitoare și până la clasa a VIII-a, laborator modern de fizică şi chimie, cabinet de informatică dotat cu 16 calculatoare, biblioteca cu sală de lectură, sala de festivităţi, sală de mese unde va fi distribuită hrana pentru copii, în cazul în care părinţii vor solicita organizarea programului “ Școala după școală ”, iar pe holuri și în exteriorul clădirii au fost montate camere de luat vederi.

Şcoala a fost inaugurată în iunie 2013, eveniment la care a participat  Ministrul Educaţiei , Remus Pricopie, inspectori școlari precum și toți directorii din județul Prahova. Întâlnirea a avut loc în moderna sală de sport aflată în apropierea școlii.

                În apropierea şcolii funcţionează Grădiniţa Brazi , tot o clădire nouă şi impunătoare , în care îşi desfăşoară activitatea preşcolarii.

                În anul 2011 Şcoala Gimnazială Brazi a devenit unitate cu personalitate juridică , înglobând următoarele structuri: Şcoala Gimnazială ,,Dumitru Hera” Băteşti (151 elevi), Grădiniţa cu program normal Băteşti şi Grădiniţa cu program normal şi prelungit Brazi.

                Şcoala a beneficiat de programe de reabilitare, de extinderi (Şcoala Gimnazială ,,Dumitru Hera” Băteşti) şi de localuri noi ( Grădiniţa cu program normal Băteşti şi Grădiniţa cu program normal şi prelungit Brazi.). În primăvara anului 2013 s-a dat în folosinţă un nou spaţiu educativ de care se bucură elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Dumitru Hera” Băteşti  În toamna anului 2013 elevii Şcolii Gimnaziale Brazi s-au bucurat de un spațiu locativ nou. În anii şcolari 2011-2012 şi 2012-2013 elevii Şcolii Brazi au învăţat astfel: ciclul 6 primar în două schimburi în localul vechii grădiniţe, iar elevii ciclului gimnazial în schimbul doi în cadrul Şcolii Negoiesti. Instalaţia termică şi de aprovizionare cu apă potabilă ( din partea reabilitată a Şcolii Băteşti) a fost înlocuită şi intră în revizie în fiecare vară. Tâmplăria (din partea reabilitată a Şcolii Băteşti) a fost înlocuită prin finanţare obţinută de la Consiliul Local.

Meniu