ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BRAZI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DUMITRU HERA” BĂTEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROF. OPREA MIHAI” NEGOIEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANTONIE VODĂ” POPEȘTI
previous arrow
next arrow
 

MOTTO: „Omul nu este om dacă nu este și educat”
(J.A. Comenius)

VIZIUNEA

 Școala Gimnazială comuna Brazi, o școală de tradiție, în slujba comunității, cunoscută printr-un act educaţional de calitate care stimulează creativitatea, adaptabilitatea, toleranța, încurajarea muncii în echipă şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu comunitatea locală.

MISIUNEA

 Şcoala Gimnazială comuna Brazi își dorește să fie un centru de resurse şi servicii educaţionale care promovează o educaţie de calitate bazată pe principii,valori, trăsături de caracter, educaţie incluzivă, în vederea dezvoltării fiecărui elev la potențialul său maxim şi a formării de competenţe cheie care să permită elevilor integrarea socială, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi adaptarea la meseriile viitorului.

ȚINTE STRATEGICE

Ţinta 1: Corelarea ofertei educaţionale a şcolii cu nevoile de digitalizare ale secolului XXI precum și cele de dezvoltare locală pentru asigurarea condițiilor unei învățări diferențiate și promovarea unui învățământ performant
Ţinta 2: Optimizarea actului de predare-învăţare-evaluare prin activităţi specifice în vederea creşterii atractivităţii activităţilor şi performanţei şcolare
Ţinta 3: Modernizarea și dezvoltarea continuă a resurselor instituționale ca urmare a ritmului accelerat al schimbărilor tehnologice
Ţinta 4: Consolidarea relației şcoală – familie – comunitate în vederea creșterii siguranței psihice și fizice a elevului
Ţinta 5: Inițierea și derularea unor proiecte și programe educaționale pentru promovarea imaginii și creșterea dimensiunii europene a școlii

PREZENTARE

 
 

Școala Gimnazială, Comuna Brazi – unitate cu pesonalitate juridică are în componență următoarele structuri :

  1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT BRAZI; [ website ]
  2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU HERA” BĂTEȘTI; [ website ]
  3. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂTEȘTI; [ website ]
  4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR OPREA MIHAI” NEGOIEȘTI; [ website ]
  5. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NEGOIEȘTI; [ website ]
  6. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE VODĂ” POPEȘTI; [ website ]
  7. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POPEȘTI. [ website ]

DOTARI

 

– sală de sport spaţioasă şi modern utilată, cu vestiare,duşuri şi echipamente moderne
– cabinet modern IT
– cabinet de limbi străine
– biblioteca şi sala de lectură
– conexiune internet
– cabinet AeL
– laborator fizică- chimie
– laptopuri pentru cadrele didactice
– cancelarie modernă, dotată cu computer conectat la internet
– echipamente audio-vizuale: TV, video, DVD, videoproiectoare, combină audio

Anunturi recente

Meniu