Dcoumente manageriale

DOCUMENTE MANAGERIALE – AN ȘCOLAR 2021-2022

Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ :

Rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ:

Raportul anual de evaluare internă a calităţii:

 

 Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare:

a) Planul de dezvoltare instituţională (PDI):
b) Planul managerial (pe an şcolar):
c) Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial:

 

Documentele manageriale de evidenţă :

a) Statul de funcţii:
b) Organigrama unităţii de învăţământ:
c) Schema orară a unităţii de învăţământ:
    Programul zilnic al unităţii de învăţământ preşcolar:
d) Planul de şcolarizare:

Meniu